16آذر به روایت تصویر

16آذر به روایت تصویر


نیکسون در دانشگاه تهرانعبور اتومبیل حامل محمد رضا پهلوی و ریچارد نیکسون در کاخ سعد آباد دیدار محمد رضا پهلوی و ثریا اسفندیاری با ریچارد نیکسون در کاخ سعد آباد ملاقات ریچارد نیکسون (معاون رئیس جمهور آمریکا ) با محمد رضا پهلوی در جریان سفر به ایران ریچارد نیکسون (معاون رئیس جمهور آمریکا ) در لباس اساتید دانشگاه در جریان بازدید از دانشگاه تهران شهید احمد قندچی شهید مصطفی بزرگ نیا شهید آذر شریعت رضوی آرامگاه شهید احمد قندچی آرامگاه شهید مصطفی بزرگ نیا آرامگاه شهید آذر شریعت رضوی لوح یادبود شهدای 16 آذر دانشکده فنی دانشکده فنی دانشگاه تهران آرامگاه سه شهبد مراسم شب هفت شهدای 16 آذر سه شهید 16 آذر امامزاده عبدالله و آرامگاه شهدای 16 آذر

 

/ 0 نظر / 9 بازدید